Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙΔΜ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 -

    Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της Πλατφόρμας E-Class στην τελευταία έκδοση 3.2 για την δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

  • - Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 -

    Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της Πλατφόρμας E-Class στην τελευταία έκδοση 3.1.13 για την δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

  • - Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 -

    Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της Πλατφόρμας E-Class στην τελευταία έκδοση 3.1.12 για την δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα