Αξιολόγηση Επενδύσεων

Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

  • Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την μεταβολή της διαχρονικής αξίας του χρήματος.
  • Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων.
  • Να εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης και να μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα
  • Να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών επενδύσεων.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η εξοικείωση:

  • Με βασικές έννοιες που αφορούν την έννοια του χρονικού ορίζοντα στις επενδύσεις, την αξιολόγηση επενδύσεων και τη συνεκτίμηση της διαχρονικής μεταβολής της αξίας του χρήματος.
  • Με την αβεβαιότητα και το κίνδυνο των επενδύσεων
  • •Με την κατανόηση των μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  724
Αρ. Προβολών :  2875