Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γρηγόρης Γιανναράκης

Περιγραφή

Μελέτη του φαινομένου του τουρισμού εξετάζοντας τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που το επηρεάζουν. Επίσης, αναλύεται η λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 

 • Το φαινόμενο του τουρισμού.

 • Ορισμός του ξενοδοχείου.

 • Τύποι Τουρισμού.

 • Παράγοντες ανάπτυξης τουρισμού.

 • Τουριστική Προσφορά και Ζήτηση.

 • Εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος

 

 

 

 

 

 • Τύποι επιχειρήσεων.

 • Ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων.

 • Μάρκετινγκ.

 

 

 

 • Χαρακτηριστικά εργασίας.

 • Αγορές εργασίας.

 • Υπερωριακό κόστος.

 • Διοίκηση του προσωπικού του Ξενοδοχείου.

 • Front Office.

 • Διοίκηση και Οργάνωση του Τμήματος Ορόφων.

 

 

 

 • Μέθοδοι εκμετάλλευσης ξενοδοχείου.

 • Σχέσεις βιομηχανικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 • Τμήματα Ξενοδοχείου.

 • Ξενοδοχειακό Προϊόν.

 • Ποιότητα ξενοδοχειακού προϊόντος

 • Προστασία περιβάλλοντος και ξενοδοχειακό προϊόν.

 

 

 

 • Εισαγωγή.

 • Ίδρυση.

 • Γραφεία εσωτερικού τουρισμού.

 • Γραφεία γενικού τουρισμού.

 • Τουριστικοί οργανισμοί και παγκόσμια οικονομία.

 • Τουριστικά γραφεία και Ξενοδοχεία.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2238
Αρ. Προβολών :  12521