Ψηφιακά Συστήματα

Κοντογιάννης Σωτήριος

Περιγραφή

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωμάτων γνωρίζουμε τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συστημάτων. Μαθαίνουμε να αναλύουμε και να σχεδιάζουμε τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήματος.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ε1: Περιλαμβάνει - Αριθμητικά συστήματα και μετατροπές ανάμεσα στα συστήματα αρίθμησης. Αριθμητικές πράξεις και συμπληρώματα αριθμών. Αναπαράσταση προσημασμένων δυαδικών αριθμών και δυαδικοί κώδικες

Ε2: Περιλαμβάνει - Άλγευρα Boole αξιώματα, θεωρήματα και λογικές συναρτήσεις

Ε3: Περιλαμβάνει - Λογικές πύλες και διασύνδεση λογικών πυλών. Οικογένειες πυλών TTL και CMOS

Ε4. Περιλαμβάνει - Ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων - Χάρτες Karnaugh

Ε5. Περιλαμβάνει - Συνδυαστικά κυκλώματα και επίλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων

Ε6. Περιλαμβάνει – Σύνθετα συνδυαστικά κυκλώματα και εφαρμογές αυτών Παραδείγματα σύνθεσης και ανάλυσης κυκλωμάτων όπως: Κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές - Πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες

Ε7. Περιλαμβάνει – Σύνθετα συνδυαστικά κυκλώματα και εφαρμογές αυτών: Ημιαθροιστές/Ημιαφαιρέτες-πλήρης αθροιστής/αφαιρέτης κυκλώματα ελέγχου εισόδων από αισθητήρες και εξόδων σε ηλεκτρονόμους – Μανδαλωτές, Εισαγωγή στα κυκλώματα μνήμης.

Ε8. Σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων με χρήση μηχανών Μealey και Moore

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3586
Αρ. Προβολών :  20210

Ημερολόγιο