Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Παναγιώτης Σερδάρης

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις κύριες περιόδους οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Λέξεις κλειδιά: διοίκηση της οργάνωσης.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία της κλασική τακτικής στη διοίκηση.

Λέξεις κλειδιά: κλασική τακτική, επιστημονική διοίκηση.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία της νεοκλασικής τακτικής στη διοίκηση του προσωπικού.

Λέξεις κλειδιά: νεοκλασική τακτική, ιαπωνική διοίκηση.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία της νεοανθρωπιστικής τακτικής.

Λέξεις κλειδιά: νεοανθρωπιστική τακτική.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα κύρια χαρακτηριστικά των επιστημονικών βάσεων διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού.

Λέξεις κλειδιά: νέο-φροϊδισμός, συμπεριφορισμός, ανθρωπιστική ψυχολογία.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα κύρια στοιχεία της οργανωτικής συμπεριφοράς ως επιστημονικού χώρου.

Λέξεις κλειδιά: οργανωτική συμπεριφορά, κατηγορίες διοικητικών ρόλων, διοικητική φιλοσοφία.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία της διοίκησης της ατομικής συμπεριφοράς στην εργασία.

Λέξεις κλειδιά: γνωστικά στιλ, ταπεραμέντο, κλίμακα εσωστρέφειας-εξωστρέφειας, ικανότητες και ευφυΐα, προσανατολισμός αξιών.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία του μοντέλου διοίκησης μέσω συνθηκών.

Λέξεις κλειδιά: διοίκηση μέσω συνθηκών, οργανωτικές συνθήκες.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία των αγχογόνων ρόλων στην εργασία.

Λέξεις κλειδιά: αγχογόνοι ρόλοι, αγχογόνες επιδράσεις/παράγοντες.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία των εργασιακών σχέσεων εντός της εταιρίας.

Λέξεις κλειδιά: εργασιακές σχέσεις, πειθαρχική διαδικασία, stress, κουλτούρα εταιρίας.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά στοιχεία της καριέρας και της μετέπειτα εξέλιξης των συνεργατών.

Λέξεις κλειδιά: καριέρα, εξέλιξη, σύστημα ειδίκευσης.

Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας της πληροφορίας στη διοικητική διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά: στάδια επεξεργασίας πληροφορίας, γνωστικές προκλήσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1620
Αρ. Προβολών :  13493