Συστήματα Μετρήσεων / Εργαστήριο

Βανδίκας Ιωάννης

Περιγραφή

Το εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων πάνω στις αρχές, τη λειτουργία και την οργανολογία των σημαντικότερων ηλεκτρο-μηχανικών αισθητήρων, αισθητήρων θερμότητας και φωτός και βασίζεται στη σειρά TK2942-001 της εταιρείας Feedback Instruments Ltd, UK.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στην πρώτη άσκηση γίνεται η εξοικείωση με τα όργανα του εργαστηρίου και εξειδικεύουμε στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και πως επιδρούν στα ηλεκτρικά κυκλώματα.

Στην δεύτερη άσκηση γίνετε η μελέτη του τελεστικού ενισχυτή και σε πειραματικό επίπεδο η χρήση του LM741 ως ενισχυτή (έλεγχος ενίσχυσης) όσο και της απόρριψης κοινού σήματος.

Πρώτος ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας: ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ μέτρηση μεταβολής και των ηλεκτρικών του χαρακτηριστικών.

Αισθητήρας μηχανικής τάσης – μέτρηση παραμόρφωσης υλικών, το πείραμα πραγματοποιείτε με το αισθητήρα πάνω σε ένα έλασμα και με την χρήση γέφυρα Wheatstone και τελεστικό ενισχυτή ως ενισχυτή μετρήσεων.

Ανάλυση και χρήση του Γραμμικού μεταβλητού Διαφορικού μετασχηματιστή τόσο στο AC όσο και στο DC.

Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές του θερμοζεύγους. Πειραματικό μέρος με την χρήση τελεστικού ενισχυτή ως διαφορικό ενισχυτή ώστε να έχουμε ικανοποιητικές μετρήσεις στη χαμηλή τάση που παράγει το θερμοζεύγος.

Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές του Θερμίστορ. Μέτρηση του φαινομένου αυτοθέρμανσης και εξαγωγή της χαρακτηριστικής του ώστε να μελετηθεί η μη γραμμικότητα του.

Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές του αισθητήρα πλατίνας. Μέτρηση του φαινομένου αυτοθέρμανσης και εξαγωγή της χαρακτηριστικής του ώστε να μελετηθεί η γραμμικότητα του.

Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές του διμεταλλικού στοιχείου. Ανάπτυξη πειράματος στο διακοπτικό έλεγχο της θερμοκρασίας.

Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές του φωτοαγωγιμου στοιχείου. Η φωτοαντίσταση ως αισθητήρας φωτός η χαρακτηριστική του και οι χρήσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές της Φωτοδιόδους. Η φωτοδιόδος ως αισθητήρας φωτός η χαρακτηριστική του και οι χρήσεις ως αισθητήρας σε PLC.

Παρουσίαση ασκήσεων από το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων με έμφαση στα πρακτικά ζητήματα και τις εφαρμογές.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4137
Αρ. Προβολών :  26276

Ημερολόγιο