Αγγλικά ΙΙΙ

Σταυρούλα Ταβουλτζίδου

Περιγραφή

Το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ του   3ου Εξαμήνου ασχολείται με τη διδασκαλία αυθεντικών επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα που αφορούν στην Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική, στους Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας και στη Μηχανική. Έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται με στοιχεία του λόγου (discourse features), όπως έννοιες και λεξιλόγιο που αφορούν στην ειδικότητα τους, καθώς γραμματικές και συντακτικές δομές που συναντώνται σε κείμενα ορολογίας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: INFORMATION TRANSFER

PART IV: USE OF LANGUAGE

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: USE OF LANGUAGE

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: USE OF LANGUAGE

PAST PERFECT

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: INFORMATION TRANSFER

PART IV: USE OF LANGUAGE

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: USE OF LANGUAGE

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: USE OF LANGUAGE

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: USE OF LANGUAGE

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION

PART III: INFORMATION TRANSFER- REGISTER APPROPRIACY

PART IV: USE OF LANGUAGE

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION           

PART III. INFORMATION TRANSFER – MATCHING            

PART IV. PRACTISING GRAMMATICAL STRUCTURES

PART I: WARMING UP

PART II: READING AND COMPREHENSION           

PART III. INFORMATION TRANSFER – MATCHING            

PART IV. PRACTISING GRAMMATICAL STRUCTURES

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1533
Αρ. Προβολών :  15246