Κοιτασματολογία

Χαραλαμπίδης Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα της «Κοιτασματολογίας» περιέχει τις βασικές έννοιες, τις κατηγορίες, τις μορφές και τους τρόπους και διαδικασίες σχηματισμού και εμφάνισης στη φύση των διαφόρων ειδών κοιτασμάτων. Δυνατά-πιθανά-βέβαια αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών. Ενεργειακές και μη-ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες. Κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά στον ελλαδικό χώρο και αναπτυξιακές δυνατότητες του μεταλλευτικού τομέα στην Ελλάδα. Τα μεταλλικά, βιομηχανικά και αδρανή ορυκτά στην Ελλάδα. Μακροσκοπική παρατήρηση και μικροσκοπική εξέταση των μεταλλικών ορυκτών στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στον εντοπισμό και εξόρυξη κοιτασμάτων. Βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας μας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών – Γεωλογικά Φαινόμενα
 • Χημική σταθερότητα των ορυκτών
 • Γεωλογικά θερμόμετρα
 • Βασικές έννοιες
 • Παράγοντες εκμεταλλευσιμότητας
 • Ρυθμιστικοί Παράγοντες στη δημιουργία κοιτασμάτων
 • Έννοιες και διαδικασίες
 • Ενδογενείς διαδικασίες
 • Υδροθερμικές αποθέσεις
 • Μορφές μεταλλοφόρων σωμάτων
 • Πηγματιτικά κοιτάσματα
 • Κοιτάσματα μετασωμάτωσης επαφής
 • Υδροθερμικά κοιτάσματα
 • Αποθέσεις αέριων ατμίδων
 • Γενετικό Μοντέλο
 • Υποθαλάσσια στρώματα κονδύλων μαγγανίου
 • Υπολειμματικές και Μηχανικές Συγκεντρώσεις
 • Υπολειμματικά Κοιτάσματα Βωξιτών
 • Μεταφορά – διαλογή – απόθεση μεταφερόμενων κλαστικών υλικών
 • Παράκτια και Αιολικά Κοιτάσματα
 • Απόθεση μεταλλεύματος
 • Εξάτμιση
 • Συνθήκες Ιζηματογένεσης
 • Προϊόντα απόθεσης
 • Απόθεση μεταλλεύματος
 • Εξάτμιση
 • Συνθήκες Ιζηματογένεσης
 • Προϊόντα απόθεσης
 • Οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες στην Ελλάδα
 • Τα μεταλλικά κοιτάσματα στην Ελλάδα
 • Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα της Ελλάδας
 • Η Μεταλλευτική Δραστηριότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1991
Αρ. Προβολών :  17261

Ημερολόγιο