Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων

Σπύρος Νικολάου

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται τις μεθόδους και τις τεχνολογίες για την υλοποίηση Εικονικών Δικτύων στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου WAN (Intranet ή Extranet).

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στα VPNs, η ιστορική αναδρομή καθώς και η περιγραφή των πρώτων ιδιωτικών δικτύων. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή
 • Ορισμός VPN
 • Ιστορική αναδρομή
 • Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα
 • Μισθωμένες γραμμές

Λέξεις κλειδιά: VPN, ιδιωτικά δίκτυα, μισθωμένες γραμμές.

 

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των κατηγοριών και των τεχνολογιών VPN. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Κατηγορίες VPN
 • Τεχνολογίες VPN
 • Site-to-Site VPNs
 • Remote Access VPNs

Λέξεις Κλειδιά: VPN, Site-to-Site VPNs, VPNs απομακρυσμένης πρόσβασης.

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των εικονικών ιδιωτικών δικτύων επιπέδου δικτύου (Layer 3 MPLS VPNs). Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τεχνολογία MPLS
 • Αρχιτεκτονική Layer 3 MPLS VPNs
 • Λειτουργία Layer 3 MPLS VPNs
 • Border Gateway Protocol (BGP)
 • Ετικέτα ταυτοποίησης VPN
 • Virtual Routing & Forwarding Plane
 • Route Distinguisher (RD)
 • Πλεονεκτήματα Layer 3 MPLS VPNs

Λέξεις κλειδιά: VPN, MPLS, Border Gateway Protocol (BGP), ετικέτα ταυτοποίησης VPN, Virtual Routing & Forwarding Plane, Route Distinguisher (RD), πλεονεκτήματα Layer 3 MPLS VPNs.

 

Σκοπός της είναι η περιγραφή του πρωτοκόλλου IPSec. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Πρωτόκολλο IPSec
 • Θέματα ασφαλείας
 • Υπηρεσίες
 • Κεφαλίδες
 • Καταστάσεις λειτουργίας
 • Τρόποι υλοποίησης
 • Συσχετίσεις ασφαλείας
 • Πρωτόκολλο διαχείρισης κλειδιών ΙΚΕ
 • Εφαρμογές IPSec

Λέξεις Κλειδιά: VPN, IPSec , ασφάλεια.

 

Η ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σκοπός της είναι η περιγραφή του πρωτοκόλλου IPSec. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Πρωτόκολλο IPSec
 • Θέματα ασφαλείας
 • Υπηρεσίες
 • Κεφαλίδες
 • Καταστάσεις λειτουργίας
 • Τρόποι υλοποίησης
 • Συσχετίσεις ασφαλείας
 • Πρωτόκολλο διαχείρισης κλειδιών ΙΚΕ
 • Εφαρμογές IPSec

Λέξεις Κλειδιά: VPN, IPSec , ασφάλεια.

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των εικονικών ιδιωτικών δικτύων επιπέδου ζεύξης δεδομένων (Layer 2 VPNs). Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • VPN επιπέδου 2
 • Εγκαθίδρυση διόδου
 • Πρωτόκολλο L2F
 • Πρωτόκολλο PPTP
 • Layer 2 VPN on L2TP
 • Layer 2 VPN on MPLS

Λέξεις Κλειδιά: VPN επιπέδου 2, εγκαθίδρυση διόδου, L2F, PPTP, L2TP, MPLS.

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των εικονικών ιδιωτικών δικτύων επιπέδου μεταφοράς, του Secure Sockets Layer (SSL) και του Transport Layer Security (TLS). Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • VPN επιπέδου 4
 • Γενική περιγραφή SSL
 • Ιστορία SSL
 • SSL Record Protocol
 • SSL Handshake Protocol
 • Αντοχή του SSL σε επιθέσεις
 • Αδυναμίες SSL
 • Εφαρμογές

Λέξεις Κλειδιά: VPN, Secure Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS), VPN επιπέδου 4.

 

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή της μεταγλώττισης διευθύνσεων (NAT). Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Διατύπωση του προβλήματος
 • Χρήση Proxy Server
 • Λειτουργία ΝΑΤ
 • Virtual NAT server
 • Μορφές ΝΑΤ

Λέξεις Κλειδιά: VPN, Μεταγλώττιση διευθύνσεων (NAT), Virtual NAT server, Proxy Server.

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των τειχών προστασίας (firewalls). Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τι είναι το Firewall
 • Οι Κατηγορίες των Firewalls
 • Πώς Λειτουργεί ένα Firewall
 • Η προσέγγιση Firewall πίσω από VPN server
 • Η προσέγγιση VPN server πίσω από Firewall
 • Η Παράκαμψη των Firewalls
 • Ρυθμίζοντας ένα Firewall
 • Είδη απειλών που αντιμετωπίζει το Firewall
 • Πολιτικές Ασφαλείας με τη Χρήση Firewall
 • Τι μπορεί να κάνει ένα Firewall
 • Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ένα Firewall
 • Λογισμικά Firewall

Λέξεις Κλειδιά: VPN, Firewall.

 

Σύγκριση των βασικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (VPN) με τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία είναι και τα περιεχόμενα της ενότητας:

 • Ασφάλεια
 • Κλιμάκωση
 • Μηχανισμοί QoS
 • Απαίτηση ειδικού software για VPN client
 • Κόστος υλοποίησης

Λέξεις Κλειδιά: VPN, ασφάλεια, κλιμάκωση, QoS, MPLS, IPsec , SSL.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  967
Αρ. Προβολών :  7180