Δομές Δεδομένων

Γεώργιος Σίσιας

Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα:

 1. Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων Αναγκαιότητα-Χρησιμότητα
 2. Η δομή του πίνακα. Αξιολόγηση της δομής πίνακας.  
 3. Η δομή της Στοίβας (Στατική και δυναμική)
 4. Η δομή της Ουράς (Στατική και δυναμική)
 5. Η δομή της Λίστας και της Ουράς Προτεραιότητας
 6. Η δομή της Συνδεδεμένης Λίστας απλής & διπλής
 7. Η δομή του Δέντρου. Δυαδικό Δέντρο Αναζήτησης
 8. Η δομή του κόκκινου-μαύρου Δέντρου. 2-3-4 Δέντρο.
 9. Η δομή του Πίνακα κατακερματισμού.
 10. Η δομή του Σωρού.
 11. Η δομή του Γράφου
 12. Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης
 13. Ανακεφαλαίωση και σύγκριση των δομών.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Ενότητα 1: Βασικοί τύποι δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι δεδομένων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Οι βασικοί τύποι δεδομένων
 • Ακέραιοι
 • Αριθμοί κινητής υποδιαστολής
 • Παραδείγματα δήλωσης αριθμών κινητής υποδιαστολής
 • Δείκτες
 • Σύνθετοι τύποι
 • Μέγεθος τύπων και μεταβλητών
 • Παραδείγματα
 • Ασκήσεις

Ενότητα 2: Περισσότερα για τους δείκτες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Δείκτες - Παραδείγματα
 • Αποτελέσματα παραδειγμάτων
 • Ερωτήσεις
 • Ασκήσεις

Ενότητα 3: Διαχείριση μνήμης

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται το ζήτημα της διαχείρισης μνήμης. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Στατική μνήμη
 • Δυναμική μνήμη
 • Ασκήσεις

Ενότητα 4: Πίνακες

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση των δυναμικά δηλωμένων πινάκων τουλάχιστον μίας διάστασης. Για τις ανάγκες της παρούσας ενότητας , ο φοιτητής πρέπει να έχει ήδη μελετήσει την ενότητα με τίτλο "Διαχείριση μνήμης", όπου θα έχει ήδη δει τον τρόπο δήλωσης μονοδιάστατων δυναμικών πινάκων. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή στους πίνακες
 • Δήλωση πινάκων
 • Δέσμευση μνήμης
 • Παράδειγμα
 • Αποτελέσματα παραδείγματος
 • Παράδειγμα 2
 • Ερώτηση
 • Ασκήσεις
 • Βιβλιογραφία

Ενότητα 5: Στοίβες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι στοίβες. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Στατικές στοίβες
 • Παράδειγμα στατικής στοίβας
 • Δηλώσεις και υλοποιήσεις πέντε βασικών λειτουργιών για τη στατική στοίβα
 • Ασκήσεις στις στατικές στοίβες
 • Δυναμικές στοίβες
 • Παράδειγμα δυναμικής στοίβας
 • Ερωτήσεις
 • Ασκήσεις στις δυναμικές στοίβες

Ενότητα 6: Ουρές

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι ουρές. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή
 • Στατικές ουρές
 • Ενδεικτική υλοποίηση στατικής ουράς
 • Δηλώσεις και υλοποιήσεις πέντε βασικών λειτουργιών για τη στατική ουρά
 • Ασκήσεις στις στατικές ουρές
 • Δυναμικές ουρές
 • Ενδεικτική υλοποίηση δυναμικής ουράς
 • Ασκήσεις στις δυναμικές ουρές
 • Ερωτήσεις

Ενότητα 7: Μονές συνδεδεμένες λίστες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι μονές συνδεδεμένες λίστες. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Μονές συνδεδεμένες λίστες
 • Αναζήτηση, διαγραφή και προσθήκη στοιχείων
 • Μία μονή συνδεδεμένη λίστα
 • Βασικές λειτουργίες
 • Δήλωση τύπων
 • Επισημάνσεις υλοποίησης
 • Ενδεικτική υλοποίηση
 • Εισαγωγή κόμβου
 • Εισαγωγή/διαγραφή κόμβου στην αρχή της λίστας
 • Αποδέσμευση όλων των κόμβων
 • Παράδειγμα
 • Ζητήματα
 • Ασκήσεις

Ενότητα 8: Διπλά συνδεδεμένες λίστες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι διπλά συνδεδεμένες λίστες. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή
 • Απλοϊκή (ή καλλιτεχνική) απεικόνιση διπλά-συνδεδεμένης λίστας
 • Πραγματική απεικόνιση διπλά-συνδεδεμένης λίστας
 • Τυπικές λειτουργίες
 • Παράδειγμα
 • Ενδεικτική υλοποίηση
 • Ασκήσεις

Ενότητα 9: Αναδρομικότητα

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται το ζήτημα της αναδρομικότητας. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Αναδρομή
 • Παραγοντικό
 • Άθροισμα αριθμών
 • Πύργοι του Hanoi
 • Ασκήσεις

Ενότητα 10: Ταξινόμηση

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται το ζήτημα της ταξινόμησης. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Ταξινόμηση
 • Επαναληπτικοί αλγόριθμοι
 • Αναδρομικοί αλγόριθμοι
 • Τεχνικά ζητήματα
 • Ασκήσεις

Ενότητα 11: Δυαδικά δέντρα αναζήτησης (ΔΔΑ)

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης. Η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή
 • Σχηματική απεικόνιση ΔΔΑ με 7 κόμβους
 • Παρατηρήσεις
 • Παράδειγμα ισοζυγισμένου και εκφυλισμένου δέντρου
 • Βασικές λειτουργίες ενός ΔΔΑ
 • Δήλωση τύπων
 • Περιγραφή βασικών λειτουργιών
 • Ενδεικτική υλοποίηση
 • Επεξήγηση παραδείγματος

Ασκήσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1188
Αρ. Προβολών :  8377