Τεχνολογία Πολυμέσων

Σπυρίδων Νικολάου

Περιγραφή

Το μάθημα έχει σαν στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες που διέπουν τις εφαρμογές πολυμέσων, όπως επίσης την οργανωμένη επαφή τους με τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, ανάπτυξη και ολοκλήρωση του υλικού που είναι απαραίτητο για την δημιουργία των σύγχρονων εφαρμογών πολυμέσων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στον τομέα των Πολυμέσων. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τι είναι τα Μέσα – Κατηγορίες Μέσων.
 • Μοντέλο Επικοινωνίας Shannon & Weaver.
 • Τι είναι τα Πολυμέσα – Ορισμοί.
 • Χαρακτηριστικά Πολυμέσων
 • Κατηγοριοποιήσεις Πολυμέσων.
 • Εφαρμογές Πολυμέσων.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη διάδραση και τα διαδραστικά πολυμέσα. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Διάδραση.
 • Μέρη Διάδρασης – Λειτουργίες Διάδρασης.
 • Διαδραστικά Πολυμέσα.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με την ψηφιοποίηση της πληροφορίας. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Αναλογικά Σήματα – Βασικές έννοιες.
 • Ψηφιοποίηση της πληροφορίας (Digitization).
 • Δειγματοληψία (sampling).
 • Θεώρημα
 • Κβάντωση (quantization).
 • Κωδικοποίηση (coding).
 • Ρυθμός μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων (bit rate).
 • Ασκήσεις.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη συμπίεση δεδομένων. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Τι είναι συμπίεση;
 • Γιατί χρειαζόμαστε τη συμπίεση;
 • Ορισμοί συμπίεσης.
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις από τη συμπίεση;
 • Κατηγορίες τεχνικών συμπίεσης.
 • Τεχνικές κωδικοποίησης Εντροπίας.
 • Τεχνικές κωδικοποίησης Πηγής.
 • Υβριδικές τεχνικές συμπίεσης.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το κείμενο. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Κείμενο.
 • Κωδικοποίηση κειμένου.
 • Αναπαράσταση χαρακτήρων - Κώδικας ASCII.
 • Μέθοδοι κωδικοποίησης κειμένου.
 • Γλώσσες σήμανσης.
 • Standard Generalized Markup Language - SGML.
 • SGML – Βασικά χαρακτηριστικά.
 • Περιγραφική σήμανση.
 • Ορισμός τύπου εγγράφου.
 • Ανεξαρτησία δεδομένων.
 • Η δομή μιας γλώσσας σήμανσης .
 • Παράδειγμα εφαρμογής SGML .
 • HyperText Markup Language - HTML.
 • Περιορισμοί της HTML.
 • Παράδειγμα ΗΤML.
 • eXtensible Markup Language - XML.
 • XML - Βασικά στοιχεία.
 • Παράδειγμα ΧML .
 • SGML → HTML & XML.
 • Εισαγωγή κειμένου.
 • Οδηγίες μορφοποίησης κειμένου.
 • Οργάνωση κειμένου.
 • Γραμματοσειρές.
 • Χαρτογραφικές γραμματοσειρές.
 • Διανυσματικές γραμματοσειρές - TrueType fonts.
 • Εκτύπωση κειμένου.
 • Κείμενο και εφαρμογές πολυμέσων.
 • Μορφές διαχείρισης κειμένου σε εφαρμογές πολυμέσων.
 • Σύνοψη.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το υπερκείμενο και τα υπερμέσα. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Ορισμοί.
 • Χαρακτηριστικά υπερμέσων.
 • Κύρια χαρακτηριστικά συστήματος υπερκειμένου / υπερμέσων.
 • Κύρια χαρακτηριστικά συστήματος υπερμέσων.
 • Κόμβοι.
 • Υπερσύνδεσμοι ή Σύνδεσμοι.
 • Οργανωτική δομή.
 • Βάση δεδομένων.
 • Διαδραστικότητα.
 • Μονοπάτια διάσχισης.
 • Σχολιασμός και συνεργατικότητα.
 • Συστήματα συγγραφής.
 • Προσαρμοστικά υπερμέσα.
 • Αρχιτεκτονική προσαρμοστικών υπερμέσων.
 • Τεχνολογίες προσαρμοστικών υπερμέσων.
 • Σύνοψη.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το ήχο. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Λειτουργία του αυτιού.
 • Η φυσική του ήχου.
 • Βασικά χαρακτηριστικά του ήχου.
 • Ψηφιοποίηση του ήχου.
 • Μέθοδοι κωδικοποίησης ήχου.
 • Μέθοδοι συμπίεσης ήχου.
 • Πρότυπα
 • Συμπίεση κατά
 • Μορφοποιήσεις αρχείων ψηφιακού ήχου.
 • Τύποι αρχείων ψηφιακού ήχου.
 • Ήχος και εφαρμογές πολυμέσων.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη σχεδιοκίνηση (animation). Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Κατηγορίες σχεδιοκίνησης (animation).
 • Σχεδιοκίνηση χωρίς υπολογιστή.
 • Σχεδιοκίνηση με υπολογιστή.
 • Αρχές σχεδιοκίνησης.
 • Δισδιάστατη σχεδιοκίνηση (2D animation).
 • Τρισδιάστατη σχεδιοκίνηση (3D animation).
 • Μοντέλα Τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης.
 • Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality).
 • Μορφοποιήσεις αρχείων 2D/3D Animation.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το αναλογικό βίντεο. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Χαρακτηριστικά μεγέθη Αναλογικού Βίντεο.
 • Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα: PAL, NTSC, SECAM.
 • Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας
 • Σχήματα κωδικοποίησης χρώματος: Component, Y/C, Composite.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με το ψηφιακό βίντεο. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Ψηφιοποίηση αναλογικού βίντεο.
 • Σύλληψη ψηφιακού βίντεο.
 • Υποδειγματοληψία χρώματος.
 • Συμπίεση κατά MPEG.
 • Τεχνολογία ψηφιακού βίντεο.
 • Επεξεργασία ψηφιακού βίντεο.
 • Μορφοποιήσεις αρχείων βίντεο.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την επεξεργασία εικόνας και γραφικών με το GIMP. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.
 • Άσκηση 1 - Δημιουργία Animated GIF με το GIMP.
 • Άσκηση 2 - Προτεινόμενες δραστηριότητες με το GIMP.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την επεξεργασία ήχου με το Audacity. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Δυνατότητες του Audacity.
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.
 • Άσκηση - Επεξεργασία ήχου με το Audacity.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την επεξεργασία 3D γραφικών και 3D animation με το Blender. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.
 • Άσκηση 1 - Δημιουργία 3Δ ζαριού με σχεδιοκίνηση.
 • Άσκηση 2 - Σχεδίαση τρισδιάστατου φλυτζανιού.
 • Άσκηση 3 - Σχεδίαση τρισδιάστατου μπολ.
 • Άσκηση 4 - Δημιουργία τρισδιάστατου κειμένου που διαλύεται.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την επεξεργασία βίντεο με το Avidemux. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.
 • Άλλα ενδεικτικά δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας video.

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στο Adobe Director. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Τεχνικές Απαιτήσεις.
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.
 • Άσκηση - Simple Animation.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται τα keyframes. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Άσκηση 1 - Keyframes.
 • Άσκηση 2 - Keyframes & Transitions.

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται εξάσκηση στην ανάπτυξη animation. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Άσκηση.

Σε αυτή την ενότητα αναπτύσσεται μία εφαρμογή Pool Table. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Άσκηση.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται τα behaviors. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Άσκηση.

Σε αυτή την ενότητα αναπτύσσεται μία εφαρμογή αναλογικού ρολογιού (Analog Clock). Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Άσκηση.

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται την Αντίγραφή (Copy), την Επικόλληση (Paste) και τον Καθαρισμό (Clear). Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Άσκηση.

Σε αυτή την ενότητα αναπτύσσεται μία εφαρμογή ημερολογίου (Calendar). Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Άσκηση.

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει το Adobe Flash. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή.
 • Τεχνικές Απαιτήσεις Adobe Flash Professional CS5.5.
 • Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.
 • Άσκηση 1 - Multithreading Animation.
 • Άσκηση 2 - Analog Clock.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1529
Αρ. Προβολών :  15929