Μεταγλωττιστές

Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή

Μελετώνται τα ακόλουθα ζητήματα: Η δομή του μεταγλωττιστή, η διαδικασία μεταγλώττισης, ανάπτυξη μεταγλωττιστών, διερμηνευτής, συνδέτης, η εκπαιδευτική γλώσσα YAPL, λεξική ανάλυση, κανονικές εκφράσεις, πεπερασμένα αυτόματα (προσδιοριστικά & μη-προσδιοριστικά).

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες


Σκοπός της ενότητας είναι η εισαγωγή στο αντικείμενο των μεταγλωττιστών. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Γλώσσες προγραμματισμού

• Μεταγλωττιστές

• Δομή ενός μεταγλωττιστή

• Κατασκευή ενός μεταγλωττιστή

• Φάσεις της μεταγλώττισης

• Λειτουργία μεταγλωττιστών

• Ανάπτυξη μεταγλωττιστών

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των τυπικών γλωσσών. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Ορισμοί

• Γλώσσες

• Γραμματικές

• Ιεραρχία Chomsky

• Αναγνωριστές

• Κανονικές Εκφράσεις

• Πεπερασμένα Αυτόματα

• Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα

Η ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σκοπός της είναι η περιγραφή των τυπικών γλωσσών.Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι οι κανονικές εκφράσεις καθώς και οι επεκτάσεις των κανονικών εκφράσεων. 

Η ενότητα αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων και σκοπός της είναι η περιγραφή των τυπικών γλωσσών. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Πεπερασμένα αυτόματα

• Ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα - ΝΠΑ

• Μη ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα - ΜΠΑ

• ΜΠΑ με μηδενικές μεταβάσεις - ΜΠΑ-ε

• Τρόποι αναπαράστασης πεπερασμένων αυτόματων

• Γλώσσες ντετερμινιστικών πεπερασμένων αυτόματων

• Παραδείγματα

• Παράδειγμα ισοδυναμίας ΜΠΑ και ΝΠΑ

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή της λεκτικής ανάλυσης. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι η λεξική ανάλυση και τα αυτόματα.

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή της λεκτικής ανάλυσης. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι η λεξική ανάλυση και τα αυτόματα.

• Λεξική ανάλυση

• Υλοποίηση ενός λεξικού αναλυτή

• Λεξική ανάλυση κι αυτόματα

• Γεννήτριες λεξικών αναλυτών

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή της συντακτικής ανάλυσης. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Φάσεις της μεταγλώττισης

• Συντακτική ανάλυση

• Γραμματικές

• Ορισμός γραμματικών

• Ιεραρχία Chomsky

• Γραμματικές και συντακτική ανάλυση

• Διαδικασία της συντακτικής ανάλυσης

• Συμβολισμοι BNF και EBNF

• Παράγωγα και συντακτικά δένδρα

• Γραμματικές με ασάφειες

• Αναπαράσταση παράγωγου δένδρου

• Καθοδική ανάλυση

• Καθοδική ανάλυση με οπισθοδρόμηση

• Ανάλυση προβλέπουσας αναδρομικής κατάβασης

• Ανάλυση LL(1)

• Αλγόριθμος ανάλυσης LL(1)

• Απομάκρυνση αριστερής αναδρομικότητας

• Αριστερή παραγοντοποίηση

Η ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σκοπός της είναι η περιγραφή της συντακτικής ανάλυσης. Τα περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω:

• Ανοδική ανάλυση - Γενικά

• Ανοδική ανάλυση ώθησης / απλοποίησης

• Ανάλυση LR

• Αναλυτής LR ώθησης - απλοποίησης

• Πίνακες ανάλυσης LR(1)

• Συγκρούσεις ενεργειών

• Παραλλαγές ανάλυσης LR: LR(0)

• Παραλλαγές ανάλυσης LR: SLR(1)

• Παραλλαγές ανάλυσης LR: LALR(1)

• Γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα

• Ανάνηψη λαθών

• Ανάνηψη «πανικού» στην ανάλυση LL(1)

• Εντοπισμός λάθους στην ανάλυση LR

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1691
Αρ. Προβολών :  9590

Ημερολόγιο