Υπολογιστικά Νέφη

Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα:
1. Ιστορική  αναδρομή,  βασικές  αρχές,  κατηγορίες  συστημάτων,  δυνατότητες  και αρχιτεκτονική των Υπολογιστικών Νεφών.  
2. Παράλληλη επεξεργασία, αρχιτεκτονική παραλλήλων υπολογιστών, συγχρονισμός και συνέπεια μνήμης.
3. Παραδοσιακές  τεχνικές  κατανεμημένων  υπολογιστικών  συστημάτων,  TCP/UDP  – Sockets, RPC,  JavaRMI,  DCOM,  Corba,  SOAP,  DSDL,  Web  Services.  Αρχιτεκτονική υπολογιστικών νεφών.  
4. Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων και διαχείριση δεδομένων στα υπολογιστικά νέφη.  
5. Ασφάλεια,  επίβλεψη  διαθέσιμων  πόρων,  συμβόλαια  παροχής  εργασιών,  διαχείριση εργασιών  στα υπολογιστικά νέφη.  
6. Εισαγωγή και εξοικείωση με το περιβάλλον του Oceanos της ΕΔΕΤ, εκτέλεση απλών και παράλληλων MPI εργασιών, διεξαγωγή μετρήσεων απόδοσης προγραμμάτων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα