Τεχνική Ορολογία στην Αγγλική - Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Αγάπη Αλτίνη

Περιγραφή

 

Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα της Μηχανολογίας και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να:

α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.)

β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις.

Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Ενεργειακού και Κατασκευαστικού τομέα, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 

Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται κείμενα με θέματα που αφορούν στον κατασκευαστικό τομέα της Μηχανολογίας (Manufacturing processses & machine tools, Lathe, Milling machine, CNC machines).

 

Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας (Internal combustion engines, Electricity generation & Renewable energy sources, Turbines, Central heating)

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3044
Αρ. Προβολών :  9076