Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Νικόλαος Ταουσανίδης

Περιγραφή

Μέθοδοι ανάλυσης ηλιακής ακτινοβολίας. Ηλιακοί συλλέκτες, τύποι, βαθμός απόδοσης, υπολογισμοί. Ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα για θέρμανση και ψύξη. Μέθοδοι αποθήκευσης θερμότητας, ηλιακές λίμνες. Φωτοβολταϊκή μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας.

Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Ανεμογεννήτριες. Μέθοδοι εκτίμησης του αιολικού δυναμικού, εκλογή θέσης ανεμογεννητριών.

Συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και αξιοποίησης προϊόντων βιομάζας. Ενέργεια από θάλασσα (κύματα, παλίρροια, θερμοκρασιακή διαφορά). Γεωθερμία. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Ενεργειακή οικονομία - βελτιστοποίηση παραμέτρων κατά την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Πηγές ενέργειας. Εξάντληση πόρων. Συμβατικές μορφές ενέργειας. Ενεργειακό πρόβλημα. Περιβαλλοντικά προβλήματα. Αειφορία. Ήπιες μορφές Ενέργειας

Μέθοδοι ανάλυσης ηλιακής ακτινοβολίας. Ηλιακοί συλλέκτες, τύποι, βαθμός απόδοσης, υπολογισμοί. Ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα για θέρμανση και ψύξη. Μέθοδοι αποθήκευσης θερμότητας, ηλιακές λίμνες. Φωτοβολταϊκή μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας

Συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και αξιοποίησης προϊόντων βιομάζας. Μέθοδοι εκμετάλλευσης βιομάζας

Συστήματα παραγωγής μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Ανεμογεννήτριες. Μέθοδοι εκτίμησης του αιολικού δυναμικού, εκλογή θέσης ανεμογεννητριών. 

Γεωθερμία. Εκμετάλλευση πηγών υψηλής ενθαλπίας. Εκμετάλλευση πηγών χαμηλής ενθαλπίας. Περιβαλλοντικά προβλήματα. Περιορισμοί ανάπτυξης

 Ενέργεια από θάλασσα (κύματα, παλίρροια, θερμοκρασιακή διαφορά). Μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Ενεργειακή οικονομία - βελτιστοποίηση παραμέτρων κατά την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

Ηλιακή γεωμετρία, άμεση & διαχυτη ακτινοβολία.

Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας (ολικής, άμεσης, διάχυτης).

Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, διεύθυνσης ανέμου, ύψους βροχής και βαρομετρικής πίεσης σε μετεωρολογικό σταθμό.

Προσδιορισμός θερμικής απόδοσης και σταθερών επίπεδου ηλιακού συλλέκτη.

Προσδιορισμός ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταϊκού συλλέκτη.

Αιολικό δυναμικό. Καταγραφή ταχυτήτων και διευθύνσεων. Χρήση κατανομών Weibull και Rayleigh.

Παραγόμενη ισχύς ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα. Εκτίμηση ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα.

Πλεονεκτήματα αυτόνομου ηλεκτρικά συστήματος. Εκτίμηση αναγκαίας ισχύος.

Εκτίμηση χωρητικότητας μπαταριών.

Λειτουργία μονάδας παραγωγής μεθανίου από Βιομάζα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1915
Αρ. Προβολών :  14523