Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ

Αναστάσιος Μαράς

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Πατρολογία και μελέτη βίου, συγγραμμάτων και θεολογίας των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων από τον 10ο ως τον20ο αι. μ.Χ.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι: Εισαγωγή και εξέταση των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων κατά τις ακόλουθες κατηγορίες: Κανονολόγοι, Ερμηνευτές.

Διαλεκτική Θεολογία: Εξετάζονται οι ακόλουθοι συγγραφείς: Ιωάννης Μαυρόπους, Μιχαήλ Ψελλός, Ιωάννης Ιταλός, Ευστράτιος Νικαίας Μύρων Συκιδίτης, Σωτήριχος Παντεύγενος.

Δογματικοί, φιλόλογοι και λοιποί θεολόγοι της εποχής των Κομνηνών: Εξετάζονται οι φιλόλογοι, δογματικοί θεολόγοι και λοιποί εκκλησιαστικοί συγγραφείς της περιόδου της δυναστείας των Κομνηνών.

Οι θεολόγοι του 13ου αιώνα: Εξετάζονται σημαντικοί Πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς της περιόδου μετά την 1η άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204).

Ησυχασμός: Εξετάζεται ο λαϊκός και θεολογικός Ησυχασμός, οι Ησυχαστές και οι αντιησυχαστές συγγραφείς.

Θεολόγοι του τέλους της αυτοκρατορίας: Εξετάζονται οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς της περιόδου του 14ου-15ου αιώνα.

Πρωτοσχολαστικοί διαλεκτικοί: Παρουσιάζονται οι Σχολές, ο Σχολαστκισμός και οι πρώϊμοι σχολαστικοί συγγραφείς.

Δυτικοί ασκητικοί θεολόγοι: Εξετάζονται οι μυστικοί Δυτικοί θεολόγοι και αντίπαλοι του Σχολαστικισμού, καθώς και η ιδρυτές των επαιτητικών μοναστικών Ταγμάτων του 13ου αιώνα .

Οι πρώτοι σουμμιστές: Εξετάζεται η γέννηση και ανάπτυξη των δυτικών θεολογικών ειδών των Γνωμών (sententiae) και της Σύνοψης (summa), καθώς και οι επιφανέστεροι εκπρόσωποί τους .

Φραγκισκανοί και Δομινικανοί Σχολαστικοί: Εξετάζονται οι κυριότεροι Φραγκισκανοί και Δομινικανοί Σχολαστικοί.

Θωμάς Ακινάτης (1225-1274): Εξετάζονται ο βίος τα έργα και οι θεολογικές απόψεις του Θωμά Ακινάτη.

Διάλυση του Σχολαστικισμού: Εξετάζεται ο βίος, τα συγγράμματα και οι θεολογικές απόψεις του προσώπου που βοήθησε καθοριστικά στην διάλυση του Σχολαστικισμού. Πρόκειται για τον Γουλιέλμο Όκκαμ.

Αιρετικοί θεολόγοι της Δύσης: Εξετάζονται αιρετικές ομάδες και πρόσωπα της Δύσης από τον 11ο ως τον 15ο αιώνα.

Λουθηρανοί και άλλοι Μεταρρυθμιστές: Εξετάζεται η Μεταρρύθμιση και οι κυριότεροι εκπρόσωποί της.

Νεότερη ελληνική Θεολογία: Εξετάζονται πρόσωπα της νεώτερης ελληνικής Θεολογίας.

Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ (11ος – 20ος αιώνας)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1429
Αρ. Προβολών :  15999

Ημερολόγιο