Εισαγωγή στην Πληροφορική

Δημοσθένης Πασχαλίδης

Περιγραφή

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών, στα επιμέρους θεματικά της πεδία, με αναγωγή των θεωριών της Επιστήμης υπολογιστών στη σύγχρονη πραγματικότητα και ταυτόχρονα κατανόηση και αξιοποίηση της χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα .

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

O σκοπός της ενότητας είναι να αναπτυχθεί η ιστορική προοπτική των υπολογιστών και των λειτουργικών συστημάτων και να τεθεί ένα υπόβαθρο για τις ενότητες που θα ακολουθήσουν.

 

Ο σκοπός της ενότητας είναι η εμβάθυνση στις μορφές αναπαράστασης και αποθήκευσης δεδομένων.

Να γνωρίζει ο φοιτητής τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα, πως συντονίζει τις εσωτερικές δραστηριότητες ενός υπολογιστή και πως επιτηρεί την επικοινωνία του με τον έξω κόσμο.

Να κατανοήσει τι κάνουν τα λειτουργικά συστήματα αλλά και πώς το κάνουν.

 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι ο φοιτητής:

Να εισαχθεί στην έννοια της δικτύωσης υπολογιστών, δηλαδή να μελετήσει τουςτρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους οι υπολογιστές ώστε να μοιράζονται πληροφορίες και πόρους.

 

Να κατανοήσει την κατασκευή και τη λειτουργία των δικτύων, τις εφαρμογές των δικτύων και τα ζητήματα ασφάλειας.

Να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Παγκόσμιου Ιστού (Διαδίκτυο) καθώς και τον τρόπο δημιουργίας αρχείων υπερκειμένου.

 

Εξερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μεγάλων, σύνθετων συστημάτων λογισμικού.

Εισαγωγή στις αρχές που κατευθύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού και οδηγούν σε αποδοτικά, αξιόπιστα προϊόντα λογισμικού.

 

Εισαγωγή στην έννοια των βάσεων δεδομένων και της χρήσης τους ως αφηρημένα εργαλεία για την αναζήτηση και εξαγωγή πλροφοριών με διαισθητικό τρόπο.

Εισαγωγή στην έννοια της εξόρυξης δεδομένων για τον εντοπισμό κρυμμένων μοτίβων και τον συνακόλουθο προβληματισμό. Κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων.

 

Εξερεύνηση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης των βασικών εννοιών, μεθόδων, διαδικασιών και αποτελεσμάτων από τη χρήση της.

Εξέταση των προκλήσεων και των συνεπειών που προκύπτουν από την χρήση αυτή.

 

Ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την πειρατεία λογισμικού, την ανάδειξη μη προφανών σχέσεων ανάμεσα σε δεδομένα, την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ττην δημιουργία φακέλων προσωπικών δεδομένων. Προσέγγιση σε τρόπους προστασίας

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1172
Αρ. Προβολών :  9708

Ημερολόγιο