Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εκγατάσταση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 -

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της Πλατφόρμας E-Class στην τελευταία έκδοση 3.1.12 για την δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα