Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015
- Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 -

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της Πλατφόρμας E-Class στην τελευταία έκδοση 3.1.13 για την δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα