Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Ευχρηστία (BA-G100)Ευάγγελος Σαπρίκης
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (BA-G114)Θεμιστοκλής Λαζαρίδης
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (BA-G116)Συνδουκάς Δημήτριος
Διοίκηση έργου (BA-K114)Ελπίδα Σαμαρά
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (BA-G104)Γρηγόρης Γιανναράκης
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (BA-G121)Δημήτριος Συνδουκάς
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  (BA-G113)Θεμιστοκλής Λαζαρίδης
Εισαγωγή στο Δίκαιο (BA-G119)Τσιρίκα Ιωάννα
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (BA-G101)Ευάγγελος Σαπρίκης
Λογιστική Ι (BA-G122)Γεώργιος Κοντέος
Οικονομετρία (BA-K117)Νικόλαος Σαριαννίδης
Οπτικός Προγραμματισμός (BA-G115)Κοντογιάννης Σωτήριος
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων (INFORMATIC107)Αναστάσιος Αθανασιάδης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Εργαστηριακές Ασκήσεις (BA-G102)Γρηγόρης Γιανναράκης
Προγραμματισμός Η/Υ (BA-G117)Συνδουκάς Δημήτριος
Στατιστική Ι (BA-G106)Γεώργιος Κοντέος
Στατιστική ΙΙ (BA-G110)Γεώργιος Κοντέος
Τεχνολογία Λογισμικού (BA-G124)Ηλίας Γουνόπουλος
Τεχνολογίες Πολυμέσων (BA-G118)Συνδουκάς Δημήτριος
Τουριστική Νομοθεσία (BA-G120)Τσιρίκα Ιωάννα
Υπολογιστικά Συστήματα (BA-G108)Ευάγγελος Σαπρίκης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (BA-G105)Γρηγόρης Γιανναράκης
Ψηφιακά Συστήματα (BA-G111)Κοντογιάννης Σωτήριος
Ψηφιακές Επικοινωνίες (BA-G112)Κοντογιάννης Σωτήριος