Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (BA-K122)Νικόλαος Σαριαννίδης
Αξιολόγηση Επενδύσεων (BA-K123)Νικόλαος Σαριαννίδης
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (BA-K105)Παναγιώτης Σερδάρης
Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας (BA-K124)Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Ιωάννης Αντωνιάδης
Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (DN2011)Λεωνίδας Πουλιόπουλος
Επιχειρηματικά Σχέδια (BA-K107)Αναστάσιος Αλεξανδρiδης
Ηλεκτρονικό marketing (BA-K121)Ιωάννης Αντωνιάδης
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (BA-K120)Πουλιόπουλος Λεωνίδας
Μαθηματικά (BA-K109)Νικόλαος Σαριαννίδης
Μακροοικονομική (BA-K101)Αστέριος Σόρμας
Μικροοικονομική (BA-K108)Αστέριος Σόρμας
Οικονομικά Μαθηματικά (BA-K110)Νικόλαος Σαριαννίδης
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (BA-K106)Παναγιώτης Σερδάρης
Προγραμματισμός Η/Υ (BA-K118)Κυρόπουλος Κωνσταντίνος
Στατιστική Ι (BA-K116)Νικόλαος Σαριαννίδης
Στρατηγική Επιχειρήσεων (BA-K112)Ιωάννης Αντωνιάδης
Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης (BA-K125)Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, Ιωάννης Αντωνιάδης