Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλικά ΙΙΙ (EE118)Σταυρούλα Ταβουλτζίδου
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (EE117)Τσιαμήτρος Δημήτριος
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (EE115)Δημήτριος Τσιαμήτρος
Ηλεκτρομαγνητισμός (EE105)Νικόλαος Πουλάκης
Ηλεκτρονικά Ι (EE108)Κωνσταντίνος Γαύρος
Ηλεκτρονικά Ισχύος - Ε (EE116)Χριστοφορίδης Γεώργιος
Ηλεκτροτεχνία Ι (EE106)Νικόλαος Πουλάκης
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (EE114)Δημήτριος Τσιαμήτρος
Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Εργαστήριο) (EE101)Ροδή Τσαγκαλίδου
Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Θεωρία) (EE103)Γεώργιος Φραγκούλης
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Εργαστήριο) (EE102)Ροδή Τσαγκαλίδου
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Θεωρία) (EE104)Γεώργιος Φραγκούλης
Συστήματα SCADA (EE100)Νικόλαος Πουλάκης
Συστήματα Μετρήσεων / Εργαστήριο (EE112)Βανδίκας Ιωάννης
Συστήματα Τηλεπικοινωνίας / Εργαστήριο (EE113)Βανδίκας Ιωάννης
Φυσική (EE109)Νικόλαος Πουλάκης
Ψηφιακά Συστήματα (EE111)Ασημόπουλος Νικόλαος