Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες (INFORMATIC100)Άγγελος Μιχάλας
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων (INFORMATIC118)Σπυρίδων Νικολάου
Διαδικτυακές Εφαρμογές (INFORMATIC101)Άγγελος Μιχάλας
Δίκτυα Υπολογιστών (INFORMATIC108)Άγγελος Μιχάλας
Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων (INFORMATIC109)Άγγελος Μιχάλας
Δομές Δεδομένων (INFORMATIC112)Γεώργιος Σίσιας
Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι (INFORMATIC116)Σπυρίδων Νικολάου
Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ (INFORMATIC117)Σπυρίδων Νικολάου
Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού (INFORMATIC120)Άγγελος Μιχάλας
Μεταγλωττιστές (INFORMATIC119)Άγγελος Μιχάλας
Προγραμματισμός ΙΙ (INFORMATIC113)Γεώργιος Σίσιας
Συστήματα Αναμονής (INFORMATIC111)Αγγελική Σγώρα
Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών (INFORMATIC114)Άγγελος Μιχάλας
Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων (INFORMATIC105)Σπύρος Νικολάου
Τεχνολογία Πολυμέσων (INFORMATIC115)Σπυρίδων Νικολάου
Τηλεπικοινωνίες (INFORMATIC104)Άγγελος Μιχάλας
Υπολογιστικά Νέφη (INFORMATIC122) Άγγελος Μιχάλας
Υπολογιστικά Νέφη (INFORMATIC121)Άγγελος Μιχάλας