Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλικά - Ορολογία (ENV-POL124)Σταυρούλα Ταβουλτζίδου
Ακτινοβολίες και ακτινοπροστασία (ENV-POL103)Λάζαρος Τσικριτζής
Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αέριων Χημικών Ρύπων (ENV-POL114) Δρ. Μαρία Γούλα
Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων (ENV-POL115)Δρ. Μαρία Γούλα
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Θ (ENV-POL121)Σαββίδης Σεραφείμ
Εφαρμοσμένη Υδραυλική (ENV-POL106)Ιωάννης Γκούντας
Θερμοδυναμική  (ENV-POL116)Νικόλαος Κυρατζής
Κοιτασματολογία (ENV-POL118)Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Οδοποιΐα (ENV-POL107)Ιωάννης Γκούντας
Ορολογία – ξένη γλώσσα (ENV-POL125)Σταυρούλα Ταβουλτζίδου
Περιβαλλοντικά Συστήματα (ENV-POL119)Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Περιβαλλοντική Γεωχημεία (ENV-POL120)Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Ρύπανση υδάτων και εδαφών (ENV-POL102)Λάζαρος Τσικριτζής
Σκυρόδεμα - Δομικές Κατασκευές (ENV-POL109)Ιωάννης Γκούντας
Στατική και Δυναμική των Κατασκευών (ENV-POL123)Γκούντας Δ. Ιωάννης
Τεχνικές απορρύπανσης εδαφών και θαλασσών (ENV-POL105)Λάζαρος Τσικριτζής
Τεχνική Μηχανική (ENV-POL111)Γκούντας Δ. Ιωάννης
Τεχνολογία Μετρήσεων Ι (ENV-POL112)Δρ. Μαρία Γούλα
Τεχνολογία Μετρήσεων ΙI (ENV-POL113)Δρ. Μαρία Γούλα
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας (TA5460)Λάζαρος Τσικριτζής