Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εισαγωγή στην πληροφορική (CM102)Δημοσθένης Πασχαλίδης
Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός (CM105)Μαρία Καράμπελια
Σχέδιο στον Η/Υ (CM103)Χρήστος Παπαδόπουλος
Χριστιανική Γραμματεία (CM101)Μαράς Αναστάσιος
Ψηφιοποίηση και ανάλυση εικόνας (BA-K113)Δημοσθένης Πασχαλίδης