Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 1. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πότε και που γράφτηκε η «Διδασκαλία Αποστόλων»;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Που βρίσκουμε ύμνους στην Κ. Διαθήκη;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι ήταν οι Συλλογές διατάξεων;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι είναι οι «Ωδαί Σολομώντος»;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος ο πρόδρομος της εκκλησιαστικής ποίησης;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια συλλογή διατάξεων αναγνωρίζεται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος είναι ο σπουδαίοτερος αρχαίος ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος είναι ο συγγραφέας της «Αποστολικής Παράδοσις»;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι ήταν τα Αποφθέγματα Σέξτου;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια συλλογή διατάξεων καταδικάσθηκε το 692 από την Πενθέκτη Σύνοδο;