Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 2. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πότε περίπου γράφτηκε το παλαιότερο τμήμα της «Διδαχής των Αποστόλων»;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιοι ονομάζονται Πατέρες;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι ήταν ο Κλήμης Ρώμης;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πως διαιρείται ο «Ποιμήν»;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιους ονομάζουμε Αποστολικούς Πατέρες;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πως πέθανε ο Πολύκαρπος Σμύρνης;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο έργο έγραψε ο Παπίας Ιεραπόλεως;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ψευδεπίγραφη επιστολή αποδίδεται στον Κλήμη Ρώμης;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιοι είναι οι Αποστολικοί Πατέρες;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι έγραψε ο Ερμάς;