Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 3. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πότε ξεκίνησαν επίσημα οι διωγμοί;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι προκάλεσε τους διωγμούς;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πως περιγράφει η «Πρὸς Διόγνητον Ἐπιστολή» τη θέση των Χριστιανών;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα Μαρτυρολόγια;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η λογοτεχνική εξέλιξη του είδους των Μαρτυρολόγιων;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι Πεπτοκότες (lapsis);

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν αρχικά τα Μαρτυρολόγια;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι έγραψε ο Πορφύριος;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος έγραψε το «Αληθής Λόγος»;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πότε γράφτηκε το «Μαρτυρολόγιο Ιουστίνου»;