Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 4. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιους ονομάζουμε Απολογητές;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος Απολογητής πίστευε ότι κάθε τι καλό προέρχεται από τους βάρβαρους και ότι ο Χριστιανισμός είναι ανώτερος και παλαιότερος από τον Ελληνισμό επειδή προέρχεται από το Μωυσή;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια τα θρησκευτικά είδη ανθρώπων κατά τον Αριστείδη τον Αθηναίο;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Κατά ποιώνομάδων στρέφονταν τα απολογητικά κείμενα του 2ου αιώνα;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι είναι οι Χριστιανοί για τον συγγραφέα της «Προς Διόγνητον» επιστολής;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια έργα έγραψε ο Αθηναγόραςο Αθηναίος;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πως ονομάζεται η διδασκαλία του Ιουστίνου για τη σχέση των Φιλοσόφων με το Θεό;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο «Τριάς» για το Θεό;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι πιστεύουν για τις σχέσεις του Χριστιανισμού με τη Φιλοσοφία οι Απολογητές;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιοι ήταν οι Απολογητές;