Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 7. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι χαρακτήρα έχουν τα έργα του Μεθόδιου.

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος ήταν ο Ιούλιος ο Αφρικανός;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια μέθοδο ερμηνείας της Αγίας Γραφής ακολουθούσε η Σχολή της Αντιοχείας;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος ήταν ο Γρηγόριος Νεοκαισαρείας;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η στάση του Μεθόδιου έναντι του Ωριγένη;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Γιατί ο Μεθόδιος φέρει τον τίτλο Ολύμπου;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιους συμβολισμούς βρίσκουμε στο «Συμπόσιο» του Μεθόδιου Ολύμπου;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η σχέση του Γρηγόριου Νεοκαισαρείας με τους Καππαδόκες;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια είναι η χριστολογία του Μελίτωνα Σάρδεων;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο έργο έγραψε ο Πάμφιλος;