Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 8. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η εκκλησιολογίατου Κυπριανού Καρχηδόνας;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Σε ποιο έργο αναπτύσσει την τριαδολογίατου ο Νοβατιανός;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι είναι ο Διάβολος κατά τον Λακτάντιο;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Γιατί κατηγορήθηκε ο Κυπριανός Καρχηδόνας;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο το περιεχόμενο του έργου «Octavius» του Μηνούκιου Φέλιξ;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος ήταν ο Αρνόβιος;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πως θα χαρακτηρίζατε τη θεολογία του Λακτάντιου;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια είναι η άποψη του Τερτυλλιανού για τη σχέση του Χριστιανισμού με τη Φιλοσοφία;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο το τέλος του Νοβατιανού;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια είναι η τριαδολογίατου Τερτυλλιανού;