Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 9. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος ήταν ο Ευσέβιος Καισαρείας;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πότε σταμάτησαν οι διωγμοί;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η συμβολή του Ευσέβιου Καισαρείας στις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκφραστές των Όμοιων;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιες ομάδες Αρειανών υπήρχαν;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η Θεολογία του Ευσέβιου Καισαρείας;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο είναι το γνωστότερο έργο του Ευσέβιου Καισαρείας;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιες οι απόψεις του Άρειου για τον Υιό;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η τριαδολογίατων Ανόμοιων;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πότε ο Χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία του Κράτους;