Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 11. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Γιατί ήταν Μοναρχιανός ο Μάρκελλος Αγκύρας;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η περί Υιού διδασκαλία του Μ. Αθανασίου;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η περί Χριστού διδασκαλία του Δίδυμου του Τυφλού;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Από ποιόν προέρχεται ο όρος ομοούσιος;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια ήταν η χριστολογία του Ευστάθιου Αντιοχείας;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια θεολογικά προβλήματα αντιμετώπισε ο Αλέξανδρος Αλεξανδρείας;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο το τέλος του Δίδυμου του Τυφλού;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η περί ψυχής διδασκαλία του Μ. Αθανασίου;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιος είναι ο συγγραφέας του έργου «Βίος και πολιτεία Οσίου Αντωνίου»;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο έργο του Μ. Αθανασίου ασχολείται με τον Κανόνα της Αγίας Γραφής;