Χριστιανική Γραμματεία Ι

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 12. Ασκήσεις

Ερώτηση 1 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Πόσες αιρέσεις εξετάζονται στο «Πανάριον»;

Ερώτηση 2 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Σε ποια έριδα ενεπλάκη ο Επιφάνιος Κωνσταντίας;

Ερώτηση 3 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιες γλώσσες μιλούσε ο Επιφάνιος Κωνσταντίας;

Ερώτηση 4 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η διάθρωση των «Κατηχήσεων»;

Ερώτηση 5 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η πρακτική αξία της ενανθρώπισης κατά τον Επιφάνιο Κωνσταντίας;

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο το περιεχόμενο του έργου «Αγκυρωτός»;

Ερώτηση 7 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια είδη θρησκείας υπήρχαν πριν το Χριστιανισμό κατά τον Επιφάνιο;

Ερώτηση 8 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Τι αναφέρει ο 7ος Κανόνας της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου;

Ερώτηση 9 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποιο είναι το γνωστότερο έργο του Κυρίλλου Ιεροσολύμων;

Ερώτηση 10 (Ελεύθερου Κειμένου — 1 βαθμός) 

Ποια η άποψη του Επιφάνιου Κωνσταντίας για τη Φιλοσοφία;