Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
  • Περιεχόμενο, σκοπός, μαθησιακά αποτελέσματα και αξιολόγηση στο μάθημα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
  • Ιστορική αναδρομή σε φάσεις- περιόδους της ελληνικής οικονομίας, που υπήρξαν καθοριστικοί σταθμοί στην διαμόρφωση & εξέλιξή της (1453-1974)