Ενότητα 3: O ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • Ο Δευτερογενής Τομέας Η ελληνική Βιομηχανία- αναδρομή
 • Τα βασικότερα προβλήματα & οι Αδυναμίες ελληνικής βιομηχανίας
 • Η Σύγχρονη Ταυτότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας
 • Οι κυριότεροι κλάδοι και οι επιδόσεις τους
 • Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας και των επί μέρους κλάδων- Η Προστιθέμενη οικονομική αξία
 • Χρηματοδότηση του τομέα -Ο Ρόλος του Χρηματιστηρίου
 • Η «Ολλανδική ασθένεια»
 • Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • ΜΜΕ & Οικονομική κρίση
 • Κατευθύνσεις Στρατηγικής για το μέλλον
 • Ο Νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης