Ενότητα 4: ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Η ταυτότητα της Ελληνικής Ναυτιλίας
 • Ο ελληνόκτητος στόλος: Δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου & χημικών-Πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων, ξηρού και υγρού φορτίου &Εμπορευματοκιβωτίων- Λοιπά φορτηγά πλοία- Επιβατηγά πλοία
 • Η Ποντοπόρος Ναυτιλία- Ναυτιλιακό Συνάλλαγμα- Οι εισπράξεις
 • Η σημασία των θαλάσσιων μεταφορών- Παγκόσμιες εξελίξεις στη Λιμενική βιομηχανία- Ναυτιλιακή & λιμενική βιομηχανία σε περιφερειακό επίπεδο
 • Το λιμάνι του Πειραιά- Επιχειρηματικές δραστηριότητες – Νηογνώμονας- Παράλληλες οικονομικές δράσεις
 • Τουρισμός:
 • Χαρακτηριστικά τουριστικής ζήτησης
 • Καίρια Ζητήματα για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού
 • Στρατηγική Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού
  2011-2021
 • Η Συμβολή του τουρισμού στην οικονομία