Ενότητα 5: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
  • Το Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας
  • Εξελίξεις στην οικονομία της Ευρωζώνης
  • Πολιτική περιορισμού ελλειμμάτων- Το δημόσιο χρέος
  • Οικονομική κρίση & Ε.Ε.
  • Οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα- Μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής
  • Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής
  • Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
  • Το Δημόσιο έλλειμμα – Το Δημόσιο Χρέος
  • Το Ισοζύγιο Πληρωμών & η Διεθνής Επενδυτική Θέση της Ελλάδας