Ενότητα 6: ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 • Ανεργία- ορισμός
 • Είδη ανεργίας: η εποχιακή ανεργία, η ανεργία τριβής, η διαρθρωτική ανεργία και η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης (ή κεϋνσιανή ανεργία).
 • Θέσεις εργασίας 1991-2015
 • Απασχόληση, εργατικό δυναμικό & ανεργία
 • Αυτοαπασχολούμενοι
 • Χαρακτηριστικά & μεταβολές ανέργων
 • Εγγεγραμμένοι και επιδοτούμενοι άνεργοι
 • Νέες μορφές ευέλικτης απασχόλησης
 • Η αδήλωτη εργασία
 • Οι κατώτατοι μισθοί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • H Έρευνα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η Έκδοση ΙΝΕ- ΓΣΕΕ
 • Η απασχόληση και η ανεργία των μεταναστών