Ενότητα 7: ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Ανισοκατανομή εισοδήματος

Κατανομή εισοδήματος- Κατανομή οικογενειακών εισοδημάτων.

Οικονομική κρίση & ανισοκατανομή εισοδήματος. Η Ανισοκατανομή

παγκόσμια. Ο Συντελεστής Gini. Ανοσοκατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα

1955-1980, 2008 2012 και 2009-2013

  • Φτώχεια

Ορισμοί και όρια της φτώχειας. Δείκτες Φτώχειας ΟΗΕ

Ο συνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας & Ο συνθετικός Δείκτης

Ανθρώπινης Ανάπτυξης . Φτώχεια & Ανισότητα στην Ελλάδα

  • Παραοικονομία

Ορισμοί & Παράγοντες παραοικονομίας.

Ελλάδα & Παραοικονομία

  •  Η διαφθορά

Ορισμοί & η έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ελλάδα