Ενότητα 1. Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες.
  • Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες
    και ειδικότερα η έννοια της έρευνας αγοράς.
  • Ο ρόλος και η φύση της έρευνας αγορας.
  • Ρόλος έρευνας αγορας.
  • Μίγμα Μάρκετινγκ.
  • Παρακολούθηση Αναγκών Καταναλωτών.
  • Διαφορά της έρευνας αγοράς με τις υπόλοιπες μεθόδους.

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ρόλο της Έρευνας Αγοράς καθώς και την αναγκαιότητα χρήσης της Έρευνας Αγοράς.