Ενότητα 3. Η διαδικασία της έρευνας αγοράς.
 • Προσδιορισμός αξίας πληροφοριών.
 • Πότε δεν απαιτείται η έρευνα αγοράς.
 • Επιλογή σχεδίου έρευνας.
 • Εξερευνητική έρευνα αγοράς.
 • Περιγραφική έρευνα αγοράς.
 • Αιτιολογική έρευνα αγοράς.
 • Παράδειγμα σχέσεων μεταβλητών.
 • Σχέσεις μεταξύ ειδών έρευνας.
 • Επιλογή μεθόδου συλλογής στοιχείων/δεδομένων.
 • Επιλογή μεθόδων μέτρησης.
 • Επιλογή δείγματος και συλλογή στοιχείων.
 • Ανάλυση στοχείων.
 • Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας.

 

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την διαδικασία της έρευνας αγοράς και να γνωρίζουν τις μεθόδους συλλογής στοιχείων.