Ενότητα 4. Πηγές Δεδομένων- Δευτερογενή Στοιχεία.
  • ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
  • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
  • ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
  • ΠΗΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CD-ROM.

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του όρου πηγές δεδομένων, ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των δευτερογενών στοιχείων.