Ενότητα 5. Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων.
  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
  • ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.

 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητα καθώς και τις μεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων.