Ενότητα 6: Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων 2.
  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
  • ΣΦΑΛΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
  • ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητα καθώς και τις μεθόδους συλλογής πρωτογενών στοιχείων.