Ενότητα 7. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας.
  • Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας.
  • Σε βάθος συνέντευξη.
  • Κλιμακωτές ερωτήσεις.
  • Κρυφογενείς ερωτήσεις.
  • Συμβολικές ερωτήσεις.
  • Πότε θεωρείται κατάλληλη η τεχνική;

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητας των μεθόδων ποιοτικής έρευνας.