Ενότητα 8: Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας 2.
  • Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα.
  • Ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος.
  • Ρόλος ερευνητή.
  • Συγκεκαλυμμένες τεχνικές.
  • Συσχετισμός λέξεων.
  • Συμπλήρωση φράσης & Συμπλήρωση Ιστορίας.
  • Συμπλήρωση εικόνας & Έλεγχος θεματικής αντίληψης.
  • Παρατήρηση.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητας των μεθόδων ποιοτικής έρευνας.