Ενότητα 9. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Σκοπός την ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Μέτρησης, τους βασικούς τύπους Μέτρησης καθώς και τα συστατικά της Μέτρησης.