Ενότητα 10. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
  • ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
  • Α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ.
  • Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ.
  • Γ) ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.
  • Δ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις κλίμακες Μέτρησης. Να έρθουν σε επαφή με τις κλίμακες Likert, Σημαντικού Διαφορικού,Stapel και άλλες.