Ενότητα 11. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2.
  • Ε) ΜΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
  • Στ) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
  • TΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις κλίμακες Μέτρησης. Να έρθουν σε επαφή με τις κλίμακες Likert, Σημαντικού Διαφορικού,Stapel και άλλες.